BASINDA TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ

01.03.2005 - Tercüman Gazetesi- Nevzat Yalçıntaş

Kimliğimiz

Avrupa'da bize karşı olanların, neden böyle oldukları biz Türkler arasında daima bir soru olarak zihnimizdedir. Son zamanlarda ise Türkiye'mizin, 17 Aralık 2004 tarihinde toplanan Avrupa Zirvesi'nde, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olarak girmemizin ittifakla kabul edilip bunun için yapılacak müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasının kararlaştırılmış olması bu Türk-İslâm karşıtlarının, düşmanlarının, tekrar kıpırdayıp, harekete geçmelerine bir yeni bahane teşkil etti. Bu hasmane tutumun ana sebebinin, bugün, Avrupa Birliği hudutları içinde yaşayan 4 milyon Müslüman Türk'ü, bütün çabalarına rağmen bir türlü eritemedikleri, kendilerine benzetip asimile edemedikleri olduğunu bu sütununuzdaki dünkü (28 Şubat 2005, Pazartesi) yazımızda net bir şekilde sizlere açıklamıştık. Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin, köylerden, şehir ve kasabalardan, Avrupa'ya çalışmaya gelmiş olan kardeşlerimizi, uzun seneler geçmiş olmasına rağmen eritip, kendi içlerinde kaybettirememişlerdir. Tahsil dereceleri ne olursa olsun, onlar Türk milletine mensup ve İslâm inancına bağlı olmaktan gurur duyup Cenab-ı Hakk'a şükretmişlerdir.

Türklük

Hepimiz Türklüğümüzü "Türk milletine" mensup olmak gerçeğinden alıyoruz. "Türk'üz" derken hiçbir zaman bir ırkî, etnik aidiyeti şüphesiz ki kasdetmiyoruz. Etnik kökeni ne olursa olsun, kendisini "Türk milleti"nin bir parçası sayan herkes Türk'tür ve diğer herkesle eşit düzeydedir. Burada bir kavmiyetçilik asla söz konusu değildir. Bu gerçeği en son olarak geçen hafta Viyana'da yaptığımız herkese açık bir toplantıda, kendisinin "Kürt" kökeninden geldiğini ifade eden bir değerli ve inançlı kardeşimizin samimi sorusu üzerine örneklerle açıkladım.

İslâmiyet

Yine Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki göğsümüz, ruhumuz yüce İslâm inancı ile doludur. O bizim imanımız, ahlâkımız ve millî, dinî birliğimizdir.

Bu idealleri, Türk-İslâm Birliği hedefini işleyecek, bu isimle, bir derginin yayın hayatına gireceğini haber aldım. Şimdiden hayırlı olsun.

ANA SAYFA