BASINDA TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ

02.03.2005 - Yeni Çağ - Arslan BULUT

Doğu''dan yükselen sesi sağır sultan bile duydu!

Kazakistan Dışişleri Bakanı Tokayev, Nursultan Nazarbayev''in ulusa sesleniş konuşmasında gündeme getirdiği "Orta Asya Ülkeler Birliği" önerisine açıklık getirdi.

Tokayev, "Nazarbayev, Orta Asya tarihinde daha önce örneği olmamış Orta Asya Devletleri işbirliğinin yeni bir modelini önermektedir" dedi. Daha önce Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov''un bölgede ortak pazar kurma teklifini hayata geçirmek için karara varıldığını hatırlatan Tokayev, "Nazarbayev''in önerisi, Kazakistan''ın Rusya, Çin ve ABD gibi ülkelerle ilişkileriyle beraber sürdürülecek bir önceliktir" diye konuştu. .

Biz, 9.Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı''na sunduğumuz bildiride üzülerek, "Türk Cumhuriyetleri, bağımsızlığa kavuşmalarının 10''uncu yılında, kendi adlarına görev yapacak, Avrupa Birliği, NAFTA, Şanghay İşbirliği Örgütü, Arap Birliği benzeri bir yapılanma oluşturamamıştır.

Ayrıca, 1993 Ocak ayında Taşkent''te toplanan Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları''nın ''gümrük, vergi ve Şyat birliğini gerçekleştirecek adımlar atma'' kararı yerine getirilememiş, 1994 Ocak ayında sadece üç Türk Cumhuriyeti, yani Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan devlet başkanları arasında imzalanan, sınırların kaldırılması, mal, sermaye ve insan gücünün serbest dolaşımını öngören anlaşma da hayata geçirilememiştir.

Buna paralel olarak, Türkiye ile Azerbaycan arasında sınırların kaldırılması Şkri, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından bir defa dile getirilmekle birlikte, gereken adımlar atılmamıştır.

Türkmenistan ise tarafsızlık statüsünü seçmiştir.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev''in Avrasya Birliği önerisi, diğer Türk devletleri tarafından değerlendirilememiştir" demiştik. Buna rağmen Nazarbayev, birlik ve entegrasyondan umudunu kesmemiş olacak ki bu konuda ısrar ediyor. .

Nazarbayev, 1994 Ekim ayında da İstanbul''daki Türk devlet başkanları zirvesinde "Türkiye ile Orta Asya''daki Türk Cumhuriyetleri''nin yüksek düzeyde örgütlenmeye gitmelerinin zamanı gelmiştir" demişti.

Nazarbayev''in somut önerisi, Türk Devletleri Konseyi kurulmasıydı... Biz de 9.Türk kurultayına sunduğumuz bildiride "Türk Kurultayı, Türk devletlerinin tamamının içinde yer alacağı bir Türk İşbirliği Örgütü ve ardından daha geniş tutulacak bir ''Avrasya Birliği Örgütü'' oluşturulması için, Türk Cumhuriyetleri devlet başkanlarının bir girişim başlatması yönünde bir çağrıda bulunmalı ve Türk Dünyası Anayasası hazırlanmalıdır.

Bütün Türk cumhuriyetlerinin katılacağı, dönem başkanlığının devletler arasında dönüşümlü olacağı, Başkanlar Konseyi, Bakanlar Konseyi, Parlamenterler Birliği ve bunları yerine getirebilecek bir sekreteryası bulunan Türk İşbirliği Örgütü kurulması yönünde karar almalıdır" önerisinde bulunmuştuk. .

Nazarbayev, sadece bir politikacı değil.

Sovyet geleneğinde yetiştiği için, küresel düşünen bir aydın. "Yüzyılların Kavşağında" adlı eserinde, "Ülkeler ve kıtaların renkli dünyasını tanıdıkça vardığım sonuç şudur: Çağdaş medeniyet dediğimiz şey, batılılaşma veya liberalizm değildir.

Kendine has özelliği ve tekrarlanamaz tarihi olan bu özel oluşumu, yani Batı medeniyetini, insanlığın genel tecrübesinin bir karışımı ve neticesi olarak takdim etmek bir baybalama (şarlatanlık) yöntemidir" diyebilen bir aydın. Biz bu düşüncelerden esinlenerek "52 devletçik birleşip ABD''yi kuruyor, buna kimse Pan Americana demiyor, Avrupa ülkeleri birleşip Avrupa Birleşik Devletleri''ne doğru yürüyor, kimse Pan Europe demiyor, Yunanistan''ın Megalo İdea''sına, İsrail''in Büyük İsrail projesine kimsenin sesi çıkmıyor, şimdi ABD-İngiltere ve İsrail, ''tek bir dünya ekonomisi, tek bir dünya hükümeti, tek bir dünya dini'' hedefine doğru koşuyor, bütün bunlara rağmen, Doğu''da ve Batı''da ne kadar şarlatan varsa, Pantürkizm ve Panturanizm tehlikesinden bahsediyor! İşin acı tarafı buna Türk aydınları da 70 yıldır adeta iman ediyor! Mesele buradadır! Bitsin artık bu baybalama!" diyorduk. .

Nazarbayev, 2003''ün Mayıs ayında da İstanbul''da Harp Akademileri Komutanlığı''nda yaptığı konuşmada, "Hazar''da İstikrar Paktı Şkrine gereklilik duyulmaktadır.

Bu pakta Türkiye''nin de katılması gerektiği inancındayım" demişti. Kazakistan''da Türk medeniyetine ait M.Ö.

2000 yıllarından kalma üçüncü bir ''''altın elbiseli adam''''ın bulunduğu şu günlerde, Nazarbayev''in önerileri, altından da elmastan da kıymetlidir. Tarihe bir nazire yaparsak Nazarbayev, bugün Doğu Türk Hanlığı''nı temsil ediyor.

Batı Türk Hanlığı''nı temsil edenler, her ne kadar medya yansıtmasa da Doğu''dan yükselen bu gür sesi duymazlıktan gelemez.

Çünkü artık sağır sultan bile duydu bu sesi!

ANA SAYFA