BASINDA TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ

Milli Gazete - Burhan BOZGEYİK

Dost kitaplar

Bir insan okuma alışkanlığı kazanmışsa ve "neyi okuyacağını" biliyorsa, artık "can sıkıntısı" o kimsenin semtine uğramaz. Okumayı seven ve kitap dostu öyle bir insan, günlerce, haftalarca, hatta aylarca aynı mekanda canı sıkılmadan kalabilir.

Kitap insanın en iyi dostudur. Hele bir de kitap "dost elden" çıkmışsa, o kitabın insan gözündeki değeri daha da kıymetlenir. Dostlarımız bazan kitaplarını ya gönderme, ya bizzat verme lütfunda bulunurlar. İşte bu nevi kitapların bazılarını tanıtmak istiyorum.

Türk- İslam Birliği: Gerçi bu bir dergi. Ama "kitap gibi" bir dergi. İlk sayısı büyük dergi boyu ve tam 202 sayfa. Hem de kuşe kâğıda ve bütünüyle renkli baskı. Dergi mazrufa uygun bir zarf içerisinde takdim edilmiş. Dergiyi genç ve gayyûr bir kadro çıkarıyor. İlk sayısında 54 tanınmış ve değerli sîmaların yazılarına yer verilmiş.

BOP, BİP projelerinin tatbikat safhasına konulduğu bir vasatta, "İslam Birliği" projesinin dile getirilmesi çok hayırlı bir teşebbüstür. Halkımız ve idarecilerimiz, çok acı tecrübelerle Avrupa "Birliği"nin bizim için "çözüm" olmadığını anlamaya başlamış bulunuyor. Onların niyetleri belli, bizi "yemek için" aralarına almak istiyorlar.

Türkiye bir "kurt kapanına" itilmekte. Bu kapandan kurtulmanın yegane yolu cesur bir hamle yapıp, bizim için huzurlu sahile atlamak. O da "İslam Birliği"dir. Tarihte bu birliğin büyük ölçüde tesis edildiği devrelerde bütün Müslümanlar ve Müslümanlarla komşu olanlar huzur ve sükûn içerisinde yaşamışlardı. Osmanlı Devletinin mevcudiyeti bunun en müşahhas misalidir. Osmanlı Devleti parçalandı, terekesinden 33 devlet çıktı, o devletlerin hiçbiri de o tarihten bu yana doğru dürüst huzur yüzü görmedi.

"İslam Birliği" bir ütopya veya çok uzun yıllar sonra gerçekleşebilecek bir proje değildir. "Tevhidî iman" temelleri üzerinde tesis edilebilecek bu birlik çok kısa bir zamanda hayata geçirilebilir. Bunun için, Müslümanların kendi değerlerini bilmeleri, onlara sahip çıkmaları ve Kur'an-ı Azimüşşan'daki emirleri ve Sünnet-i Seniyyeyi rehber edinmeleri yeterlidir.

Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri, İngiliz Milletler Topluluğu gibi, "Cemâhir-i Müttefikâ-i İslâmiye", yani "İslam Birleşik Cumhuriyetleri" teşekkül ettiğinde, dünyada gerçek süpergüç doğmuş olacaktır. İşte o zaman bütün insanlık, adalet, huzur ve sükunla tanışacaktır.

İslam Birliği ile ilgili düşüncelerini belirten değerli münevverlerimize ve o görüşleri bir araya getiren derginin yöneticilerine teşekkür ediyoruz. (Tel:0212-222 00 88)

Risale-i Nur Külliyatı'nda Hz. İsa ve Hz. Mehdi Gerçeği: Adem Yakup'un hazırladığı bu kitabı Güneş Yayıncılık neşretmiş. Kitap'ta, Risale-i Nur Külliyatı'nda Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi ile ilgili bahisler yer almakta. Bir farkla, o bahislerdeki ifadelerin altı çizilmiş, "kaçamak yorumlara" yer bırakmayacak îzahlar yapılmış. Bediüzzaman Hazretlerinin, Hz. İsa'nın ve Hz. Mehdi'nin "şahıs olarak" geleceğini ve bu devrelerde yeryüzünün huzur, sükun ve refah ile dolacağını belirttiği satırların altı çizilerek okuyucuya takdim edilmiş. (0212-220 15 60)

Hilelerle Çanakkale: Muhterem Ekrem Şama Beyin Çanakkale ile ilgili bu ikinci kitabı da tıpkı ilki gibi çok dikkat çekici bilgilerle dolu. Peygamber Efendimiz (asm) "El harbu hud'atun", yani "harp hiledir" buyurmuştur. Efendimiz (asm), düşman üzerine sefere çıkacağı zaman, hedefin tam aksi istikamete doğru gider, bir müddet sonra âniden yön değiştirerek düşman üzerine yönelirdi. Pek çok İslam kumandanı da sonraları bu taktiği başarıyla uygulamıştır. Meselâ, Gebze'de vefat etmiş olan Fatih Sultan Mehmed, sanki Doğu istikametine sefere çıkmış intibâını vermiştir. Ama bütün belgeler, gerçekte onun hedefinin Roma olduğunu göstermektedir.

Çanakkale Muharebeleri, dünya harp tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Bu savaşlarda düşman kuvvetleri, pek çok hileye başvurmuştur. "Hilelerle Çanakkale" kitabında görmekteyiz ki, bizimkiler, harp hilesi hususunda da düşmandan mâhirmişler. O kahraman ve fedakâr büyüklerimizi bir kere daha rahmetle, şükranla yâdediyoruz. Gonca Yayınevi'nin neşrettiği eseri 0212-528 50 76 no'lu telefondan isteyebilirsiniz.

Mâbedden Gönüllere: Yıllarca vâizlik yapmış olan muhterem İhsan Toksarı vaazlarının ve konferanslarının bir kısmını komprime halinde kitaplaştırmış. Gayyûr imamlardan Ahmet Yüter kardeşimin Takdim yazısının bulunduğu 448 sayfalık kitapta yakın tarihe not düşer mahiyette hatıralar da yer almakta. Kitapta yer alan konulardan bazılarının başlıkları şöyle: Niyet, İhlas, İman, İslâm'ın Kaynakları, Cihad, Türkçe Kur'anla Namaz kılınabilir mi?, Kur'an Yeni Yazı İle Okunabilir mi?, Peygamberlere İman, Peygambersiz Din Olur mu?, Namaz, Allah Dostlarıyla Dost Olmak...

Eseri, muhterem İhsan Toksarı kendisi bastırmış. Herhangi bir yayınevi ismi yok. Üstelik kitabın isteneceği herhangi bir telefon numarası da yok. Anlaşılan muhterem hocamız bu eseri bütünüyle "hediye etmek" maksadıyla bastırmış. Öyle de olsa, insanın bu "hediyeye" nasıl ulaşacağı belirtilmeli değil miydi? Bir de kitaba bir "İçindekiler" kısmı konulsa iyi olurdu.
ANA SAYFA